Dewch o hyd i'ch Llais

Yn y Cynllun Adfocatiaeth rydyn ni'n rhoi ein cleientiaid wrth y llyw.

Mae arnon ni eisiau cymuned lle mae gan bawb llais cyfartal, lle mae barn a dewisiadau pawb yn cyfri.

Fe fyddwn yn gweithio efo chi i wneud yn siwr fod eich hawliau'n cael eu cynnal. Rydyn ni'n wasaneth sydd am ddim , yn annibynnol a fyddwn ni ddim yn eich barnu chi.


Cymuned


Mae Eiriolaeth Cymunedol ar gyfer pobl sydd agen cymorth annibynnol i ymdrin á mater y maent yn eu hwynebu. cliciwch yma

CPP a dalwyd


Mae ein Cynrychiolwyr Personol Perthnasol (CPP) yn eiriolwyr cyflogedig sydd á wybodaeth arbenigol am y Ddeddf Galluedd Meddyliol a'r ddeddfwriaeth rhag diogelu unigolion o colli ei rhyddid. cliciwch yma

Hysbysiad Preifatrwydd Cleientiaid

cliciwch yma

Cyfrannwch hyn a allwch i helpu

Bydd eich rhodd di-dreth yn ein helpu.

Noddwyr

 

  • Sponsor 3
  • Sponsor 4